Šta je šerijat i kako se primjenjuje u modernom svijetu

Šta je šerijat i kako se primjenjuje u modernom vremenu

Šerijat, islamski pravni sistem, često je pogrešno shvaćen i pogrešno predstavljen u savremenom diskursu. U ovom članku ćemo istražiti šta šerijat zaista predstavlja prema akidi ehli sunnet vel džemata, njegove izvore, glavne ciljeve i kako se može razumjeti i primjenjivati u kontekstu modernog svijeta.

Definicija šerijata

Šerijat (arapski: شريعة) doslovno znači “put” ili “staza“. U islamskom kontekstu, to je sveobuhvatan sistem božanskog zakona i etike koji pokriva sve aspekte muslimanskog života.

Izvori šerijata

Prema ehli sunnet vel džematu, glavni izvori šerijata su:

 1. Kur’an – primarni i nepogrešivi izvor
 2. Sunnet – praksa i učenja Poslanika Muhammeda (s.a.v.s.)
 3. Idžma – konsenzus islamskih učenjaka
 4. Kijas – analogno zaključivanje

Glavni ciljevi šerijata (Mekasid eš-šerija)

Šerijat ima pet glavnih ciljeva, koje je definisao imam El-Gazali:

 1. Zaštita vjere (din)
 2. Zaštita života (nefs)
 3. Zaštita razuma (akl)
 4. Zaštita potomstva (nesl)
 5. Zaštita imovine (mal)

Glavne oblasti šerijata

1. Ibadat

Ova oblast pokriva propise vezane za obožavanje Allaha, uključujući:

 • Namaz
 • Post
 • Zekat
 • Hadž

2. Muamelat (Međuljudski odnosi)

Ova oblast obuhvata:

 • Bračno pravo
 • Nasljedno pravo
 • Trgovinsko pravo
 • Krivično pravo

Primjena šerijata u modernom svijetu

1. Fleksibilnost i prilagodljivost

Ehli sunnet vel džemat naglašava da šerijat nije rigidan sistem, već fleksibilan okvir koji se može prilagoditi različitim vremenima i okolnostima. Ovo se postiže kroz:

 • Idžtihad (nezavisno pravno zaključivanje)
 • Primjenu principa maslaha (javnog interesa)
 • Uzimanje u obzir urf (lokalnih običaja) koji nisu u suprotnosti s osnovnim principima islama

2. Prioritizacija ciljeva šerijata

U modernom kontekstu, učenjaci ehli sunnet vel džemata naglašavaju važnost razumijevanja i primjene mekasid eš-šerije (ciljeva šerijata) umjesto doslovne primjene propisa bez razumijevanja njihove svrhe.

3. Građanski zakoni i šerijat

U mnogim muslimanskim zemljama, šerijat koegzistira s građanskim zakonima. Ovo može uključivati:

 • Primjenu šerijata u porodičnom pravu
 • Integraciju islamskih finansijskih principa u ekonomski sistem
 • Korištenje šerijatskih principa u arbitraži i medijaciji 

4. Etički okvir

Za muslimane koji žive u nemuslimanskim zemljama, šerijat prvenstveno služi kao etički okvir za lično ponašanje i donošenje odluka, a ne kao zvanični pravni sistem. 

Izazovi i pogrešna shvatanja

1. Pogrešno izjednačavanje hududa s cijelim šerijatom

Često se šerijat pogrešno svodi samo na hudud kazne, zanemarujući njegov širi etički i pravni okvir. 

2. Nerazumijevanje konteksta

Mnogi propisi šerijata se moraju razumjeti u njihovom historijskom i društvenom kontekstu, a ne primjenjivati doslovno bez razmatranja savremenih okolnosti.

3. Politizacija šerijata

Zloupotreba šerijata u političke svrhe često dovodi do njegovog pogrešnog tumačenja i primjene.

Zaključak

Šerijat, prema učenju ehli sunnet vel džemata, predstavlja sveobuhvatan i fleksibilan sistem božanskog zakona koji ima za cilj osigurati dobrobit ljudi u ovom i budućem životu. Njegova primjena u modernom svijetu zahtijeva duboko razumijevanje njegovih ciljeva, izvora i metodologije, kao i sposobnost da se njegovi principi kontekstualiziraju u savremenim okolnostima.

Ključno je razumjeti da šerijat nije samo skup rigidnih pravila, već dinamičan sistem koji pruža etički i pravni okvir za muslimane da žive u skladu sa svojom vjerom, istovremeno doprinoseći dobrobiti društva u cjelini. Pravilno shvaćen i primijenjen, šerijat može biti izvor pravde, milosti i duhovnog rasta za pojedince i zajednice u 21. stoljeću.