106. Qurayš - Kurejšije - e-delil

106. Qurayš – Kurejšije

Mekka – 4 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 

  1. Zbog navike Kurejšija,*
  2. navike njihove da zimi i ljeti putuju,
  3. neka se oni Gospodaru hrama ovoga klanjaju,
  4. koji ih gladne hrani i od straha brani.