107. Al-Ma'un- Davanje u naruč - e-delil

107. Al-Ma’un- Davanje u naruč

Mekka – 7 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 

  1. Znaš li ti onoga koji onaj svijet poriče?
  2. Pa to je onaj koji grubo odbija siroče,
  3. i koji da se nahrani siromah – ne podstiče.
  4. A teško onima koji, kada molitvu obavljaju,
  5. molitvu svoju kako treba ne izvršavaju,
  6. koji se samo pretvaraju
  7. i nikome ništa ni u naručje ne daju!