108. Al-Kawtar - Mnogo dobro - e-delil

108. Al-Kawtar – Mnogo dobro

Mekka – 3 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 

  1. Mi smo ti, uistinu, mnogo dobro dali,
  2. zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji,
  3. onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez spomena ostati.