111. Al-Lahab - Plamen - e-delil

111. Al-Lahab – Plamen

Mekka – 5 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 

  1. Neka propadne Ebu Leheb,* i propao je!
  2. neće mu biti od koristi blago njegovo, a ni ono što je stekao,
  3. ući će on, sigurno, u vatru rasplamsalu,
  4. i žena njegova, koja spletkari;
  5. o vratu njenu biće uže od ličine usukane!