112. Al-Ihlas - Iskrenost - e-delil

112. Al-Ihlas – Iskrenost

Mekka – 4 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 

    1. Reci: “On je Allah – Jedan!
    2. Allah je Utočište svakom!
    3. Nije rodio i rođen nije,
    4. i niko Mu ravan nije!”