114. An-Nas - Ljudi - e-delil

114. An-Nas – Ljudi

Mekka – 6 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 

  1. Reci: “Tražim zaštitu Gospodara ljudi,
  2. Vladara ljudi,
  3. Boga ljudi,
  4. od zla šejtana napasnika,
  5. koji zle misli unosi u srca ljudi –
  6. od džina i od ljudi!”