113. Al-Falaq - Svitanje - e-delil

113. Al-Falaq – Svitanje

Mekka – 5 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 

  1. Reci: “Utječem se Gospodaru svitanja
  2. od zla onoga što On stvara,
  3. i od zla mrkle noći kada razastre tmine,
  4. i od zla smutljivca kad smutnje sije,
  5. i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!”