50. Qaf - Kaf - e-delil

50. Qaf – Kaf

Mekka – 45 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 

 1. Kaf. Tako Mi Kur’ana slavnog,
 2. oni se čude što im je došao jedan od njih da ih opominje, pa, nevjernici, govore: “To je čudna stvar:
 3. zar kad pomremo i zemlja postanemo…? Nezamisliv je to povratak!”*
 4. Mi znamo šta će od njih zemlja oduzeti, u nas je Knjiga u kojoj se sve čuva.
 5. Oni, međutim, poriču Istinu koja im dolazi i smeteni su.
 6. A zašto ne pogledaju nebo iznad sebe? – kako smo ga zazidali i ukrasili i kako u njemu nema nereda!
 7. A Zemlju smo rasprostrli i po njoj nepomična brda pobacali i dali da iz nje niče raznovrsno prekrasno bilje,
 8. da bi razmislio i opomenuo se svaki rob koji se Gospodaru svome obraća.
 9. Mi s neba spuštamo vodu kao blagoslov, i činimo da, uz pomoć njenu, niču vrtovi i žito koje se žanje
 10. i visoke palme u kojih su zameci nagomilani jedni iznad drugih,
 11. kao hranu robovima, i Mi njome oživljavamo mrtav predjel; takvo će biti i oživljenje.
 12. Prije njih poricali su narod Nuhov, i stanovnici Ressa, i Semud
 13. i Ad, i narod faraonov, i narod Lutov,
 14. i stanovnici Ejke i narod Tubba; svi su oni poslanike lažnim smatrali i kaznu Moju zaslužili.
 15. Pa zar smo prilikom prvog stvaranja malaksali? Ne, ali oni u ponovno stvaranje sumnjaju.
 16. Mi stvaramo čovjeka i znamo šta mu sve duša njegova haje, jer Mi smo njemu bliži od vratne žile kucavice.
 17. Kad se dvojica sastanu i sjednu jedan s desne, a drugi s lijeve strane,*
 18. on ne izusti ni jednu riječ, a da pored njega nije prisutan Onaj koji bdije.
 19. Smrtne muke će zbilja doći – to je nešto od čega ne možeš pobjeći
 20. i u rog će se puhnuti – to je Dan kojim se prijeti –
 21. i svako će doći, a s njim i vodič i svjedok.
 22. “Ti nisi mario za ovo, pa smo ti skinuli koprenu tvoju, danas ti je oštar vid.”
 23. A drug njegov će reći:* “Ovaj, pored mene, spreman je.”*
 24. “Baci u Džehennem svakog nezahvalnika, inadžiju,
 25. koji je branio da se čine dobra djela i koji je nasilnik i podozriv bio,
 26. koji je pored Allaha u drugog boga vjerovao – zato ga baci u patnju najtežu!”
 27. A drug njegov će reći: “Gospodaru naš, ja ga nisam silom zaveo, sam je u velikoj zabludi bio.”
 28. “Ne prepirite se preda Mnom!” – reći će On – “još davno sam vam zaprijetio,
 29. Moja Riječ se ne mijenja i Ja nisam prema robovima svojim nepravičan.”
 30. Na dan kada upitamo Džehennem: “Jesi li se napunio?” – on će odgovoriti: “Ima li još?”
 31. A Džennet će biti primaknut čestitima, neće biti ni od jednog daleko –
 32. “Ovo je ono što vam je obećano, svakome onome koji se kajao i čuvao,
 33. koji se Milostivoga bojao, iako Ga nije vidio, i koji je srce odano donio.
 34. Uđite u nj, u miru, ovo je Dan vječni!”
 35. U njemu će imati što god zažele – a od Nas i više.
 36. A koliko smo naroda prije ovih uništili, koji su moćniji od njih bili, pa su po svijetu utočište tražili – od propasti spasa ima li?!
 37. U tome je, zaista, pouka za onoga ko razum ima ili ko sluša, a priseban je.
 38. Mi smo stvorili nebesa i Zemlju i ono što je između njih – za šest vremenskih razdoblja, i nije Nas ophrvao nikakav umor.
 39. Zato strpljivo podnosi ono što oni govore i veličaj Gospodara svoga i zahvaljuj Mu prije sunčeva izlaska i prije zalaska,
 40. i veličaj Ga noću i poslije obavljanja molitvi.
 41. I osluškuj! Dan kada će glasnik pozvati iz mjesta koje je blizu,
 42. Dan kada će oni čuti istinit glas – to će biti Dan oživljenja.
 43. Mi, zaista, dajemo život i dajemo smrt, i sve će se Nama vratiti!
 44. A na Dan kada će nad njima zemlja popucati oni će žurno izići; biće to oživljenje, za Nas lahko.
 45. Mi dobro znamo što oni govore; ti ih ne možeš prisiliti, nego podsjeti Kur’anom onoga koji se prijetnje Moje boji!