51. Ad-Dariyat - Oni koji pušu - e-delil

51. Ad-Dariyat – Oni koji pušu

Mekka – 60 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 

 1. Tako Mi onih koji pušu snažno,*
 2. i onih koji teret nose,*
 3. i onih koji plove lahko,*
 4. i onih koji naredbe sprovode -*
 5. istina je, zaista, ono čime vam se prijeti,
 6. nagrada i kazna sigurno će biti!
 7. Tako Mi neba punog zvjezdanih puteva,
 8. vi govorite nejednako,*
 9. od njega se odvraća onaj za kog se znalo da će se odvratiti.
 10. Neka prokleti budu lažljivci
 11. koji su, utonuli u neznanje, ravnodušni!
 12. Oni pitaju: “Kada će Dan sudnji?”
 13. Onoga Dana kada se u vatri budu pržili!
 14. “Iskusite kaznu svoju – to je ono što ste požurivali!”
 15. Oni koji su se Allaha bojali – u džennetskim baščama će, među izvorima, boraviti,
 16. primaće ono što im Gospodar njihov bude darovao, jer, oni su prije toga dobra djela činili,
 17. noću su malo spavali
 18. i u praskazorje oprost od grijeha molili,
 19. a u imecima njihovim bio je udio i za onoga koji prosi i za onoga koji ne prosi.
 20. Na Zemlji su dokazi za one koji čvrsto vjeruju,
 21. a i u vama samima – zar ne vidite? –
 22. a na nebu je opskrba vaša i ono što vam se obećava.
 23. I, tako Mi Gospodara neba i Zemlje, to je istina, kao što je istina da govorite!
 24. Da li je doprla do tebe vijest o uvaženim gostima Ibrahimovim
 25. kada mu oni uđoše i rekoše: “Mir vama!”, i on reče: “Mir vama, ljudi neznani!”
 26. I on neprimijetno ode ukućanima svojim i donese debelo tele,*
 27. i primače im ga: “Zar nećete da jedete?” – upita,
 28. osjetivši od njih u duši zebnju. “Ne boj se!” – rekoše, i obradovaše ga dječakom koji će učen biti.
 29. I pojavi se se žena njegova uzvikujući i po licu se udarajući, i reče: “Zar ja, stara, nerotkinja?!”*
 30. “Tako je odredio Gospodar tvoj” – rekoše oni –  “On je Mudar i Sveznajući.”
 31. “A šta vi hoćete, o izaslanici?” – upita Ibrahim.
 32. “Poslani smo narodu grješnom” – rekoše –
 33. “da sručimo na njih grumenje od ilovače,
 34. svako obilježeno u Gospodara tvoga za one koji su u razvratu svaku mjeru prešli.”
 35. I Mi iz njega vjernike izvedosmo –
 36. a u njemu samo jednu kuću muslimansku nađosmo –
 37. i u njemu za sve one koji se boje patnje neizdržive znak ostavismo.
 38. I o Musau, kada ga s očiglednim dokazom faraonu poslasmo,
 39. a on, uzdajući se u moć svoju, okrenu glavu i reče: “Čarobnjak je ili lud!”
 40. I Mi i njega i vojske njegove dohvatismo, pa ih u more bacismo, jer je bio osudu zaslužio.
 41. I o Adu, kada na njih vjetar poslasmo u kome nije bilo nikakva dobra –
 42. pored čega god je prošao, ništa nije poštedio, sve je u gnjilež pretvorio.
 43. I o Semudu, kad mu bi rečeno: “Uživajte još izvjesno vrijeme!”
 44. I oni se oglušiše o naređenje Gospodara svoga, pa ih uništi strašan glas na oči njihove,
 45. i ne mogaše se ni dići ni od kazne odbraniti.
 46. I o Nuhovu narodu, davno prije; to, zaista, bijaše narod neposlušni!
 47. Mi smo nebo moći Svojoj zazidali, a Mi, uistinu, još neizmjerno mnogo možemo,
 48. i Zemlju smo prostrli – tako je divan Onaj koji je prostro! –
 49. i od svega po par stvaramo da biste vi razmislili!
 50. “Zato požurite Allahu, ja sam vam od Njega da vas javno upozorim;
 51. ne prihvatajte drugog boga osim Allaha, ja sam vam od Njega da vas jasno opomenem!”
 52. I tako je bilo, ni onima prije ovih nije došao nijedan poslanik, a da nisu rekli: “Čarobnjak je!”, ili: “Lud je!”
 53. Zar su to jedni drugima u amanet ostavljali? Nisu, nego su oni ljudi koji su u zlu svaku mjeru bili prevršili,
 54. zato ove ostavi, prijekor nećeš zaslužiti,
 55. i nastavi savjetovati, savjet će vjernicima, doista, koristiti.
 56. Džine i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju,
 57. Ja ne tražim od njih opskrbu niti želim da Me hrane,
 58. opskrbu daje jedino Allah, Moćni i Jaki!
 59. A nevjernike će stići kazna kao što je stigla i one koji su bili kao oni, i neka Me ne požuruju,
 60. jer, teško nevjernicima na Dan kojim im se prijeti!