56. Al-Waqi'a - Događaj - e-delil

56. Al-Waqi’a – Događaj

Mekka – 96 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 

 1. Kada se Događaj dogodi –
 2. događanje njegovo niko neće poricati –
 3. neke će poniziti, a neke uzvisiti;
 4. kad se Zemlja jako potrese
 5. i brda se u komadiće zdrobe,
 6. i postanu prašina razasuta,
 7. vas će tri vrste biti:
 8. oni sretni – ko su sretni?!
 9. i oni nesretni – ko su nesretni?!
 10. i oni prvi – uvijek prvi!
 11. Oni će Allahu bliski biti
 12. u džennetskim baščama naslada –
 13. biće ih mnogo od naroda drevnih,
 14. a malo od kasnijih –
 15. na divanima izvezenim,
 16. jedni prema drugima na njima će naslonjeni biti;
 17. služiće ih vječno mladi mladići,
 18. sa čašama i ibricima i peharom punim pića iz izvora tekućeg –
 19. od koga ih glava neće boljeti i zbog kojeg neće pamet izgubiti –
 20. i voćem koje će sami birati,
 21. i mesom ptičijim kakvo budu željeli.
 22. U njima će biti i hurije očiju krupnih,
 23. slične biseru u školjkama skrivenom –
 24. kao nagrada za ono što su činili.
 25. U njima neće slušati prazne besjede ni govor grješni,
 26. nego samo riječi: “Mir, mir!”
 27. A oni sretni – ko su sretni?!
 28. Biće među lotosovim drvećem bez bodlji,
 29. i među bananama plodovima nanizanim
 30. i u hladovini prostranoj,
 31. pored vode tekuće
 32. i usred voća svakovrsnog
 33. kojeg će uvijek imati i koje neće zabranjeno biti,
 34. i na posteljama uzdignutim.
 35. Stvaranjem novim Mi ćemo hurije stvoriti
 36. i djevicama ih učiniti
 37. milim muževima njihovim, i godina istih
 38. za one sretne;
 39. biće ih mnogo od naroda drevnih,
 40. a mnogo i od kasnijih.
 41. A oni nesretni – ko su nesretni?!
 42. Oni će biti u vatri užarenoj i vodi ključaloj
 43. i u sjeni dima čađavog,
 44. u kojoj neće biti svježine ni ikakve dobrine.
 45. Oni su prije toga raskošnim životom živjeli
 46. i uporno teške grijehe činili
 47. i govorili: “Zar kada umremo i zemlje i kosti postanemo – zar ćemo zbilja biti oživljeni,
 48. zar i drevni naši preci?”
 49. Reci: “I drevni i kasniji,
 50. u određeno vrijeme, jednog određenog dana biće sakupljeni,
 51. i tada ćete vi, o zabludjeli, koji poričete oživljenje,
 52. sigurno, s drveta Zekkum jesti,
 53. i njime ćete trbuhe puniti,
 54. pa zatim na to ključalu vodu piti,
 55. poput kamila koje ne mogu žeđ ugasiti;
 56. to će na onome svijetu biti gošćenje njihovo!
 57. Mi vas stvaramo – pa zašto ne povjerujete?
 58. Kažite vi Meni: da li sjemenu koje ubacujete
 59. vi oblik dajete ili Mi to činimo?
 60. Mi određujemo kada će ko od vas umrijeti, i niko nas ne može spriječiti
 61. da likove vaše izmijenimo i da vas iznova u likovima koje vi ne poznajete stvorimo.
 62. Poznato vam je kako ste prvi put stvoreni, pa zašto se ne urazumite?
 63. Kažite vi Meni: šta biva sa onim što posijete?
 64. Da li mu vi dajete snagu da niče, ili to Mi činimo?
 65. Ako hoćemo možemo ga u suho rastinje pretvoriti, pa biste se snebivali:
 66. “Mi smo, doista, oštećeni,
 67. čak smo svega lišeni!”
 68. Kažite vi Meni: vodu koju pijete –
 69. da li je vi ili Mi iz oblaka spuštamo?
 70. Ako želimo, možemo je slanom učiniti – pa zašto niste zahvalni?
 71. Kažite vi Meni: vatru koju palite –
 72. da li drvo za nju vi ili Mi stvaramo?
 73. Mi činimo da ona podsjeća i da bude korisna onima koji konače;
 74. zato hvali Gospodara svoga Veličanstvenog!
 75. I kunem se časom kad se zvijezde gube,
 76. a to je, da znate, zakletva velika,
 77. on je, zaista, Kur’an plemeniti
 78. u Knjizi brižljivo čuvanoj –
 79. dodirnuti ga smiju samo oni koji su čisti,
 80. on je Objava od Gospodara svjetova.
 81. Pa, kako ovaj govor omalovažavate
 82. i umjesto zahvalnosti što vam je hrana darovana – vi u njega ne vjerujete?
 83. a zašto vi kad duša do guše dopre,
 84. i kad vi budete tada gledali,
 85. a Mi smo mu bliži od vas, ali vi ne vidite,
 86. zašto je onda kad niste u tuđoj vlasti
 87. ne povratite, ako istinu govorite?
 88. I ako bude jedan od onih koji su Allahu bliski -*
 89. udobnost i opskrba lijepa i džennetske blagodati njemu!
 90. A ako bude jedan od onih koji su sretni –
 91. pa, pozdrav tebi od onih koji su sretni!
 92. A ako bude jedan od onih koji su poricali i u zabludi ostali,
 93. pa, ključalom vodom biće ugošćen
 94. i u ognju prženjem.
 95. Sama je istina, zbilja, sve ovo –
 96. zato hvali ime Gospodara svoga Veličanstvenog!