69. Al-Haqqa - Čas neizbježni - e-delil

69. Al-Haqqa – Čas neizbježni

Mekka – 52 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 

 1. Čas neizbježni,
 2. šta je Čas neizbježni,
 3. i otkud ti znaš šta je Čas neizbježni?
 4. Semud i Ad su Smak svijeta poricali
 5. pa je Semud uništen glasom strahovitim,
 6. a Ad uništen vjetrom ledenim, silovitim,
 7. kome je On vlast nad njima, sedam noći i osam dana uzastopnih bio prepustio, pa si u njima ljude povaljane kao šuplja datulina debla vidio,
 8. i vidiš li da je iko od njih ostao?
 9. A došli su faraon, i oni prije njega,* i zbog odvratnih postupaka izvrnuta naselja,
 10. i protiv poslanika Gospodara svoga se dizali, pa ih je On ne može biti teže kaznio.
 11. Mi smo vas, kada je voda prekrivala sve, u lađi nosili
 12. da vam to poukom učinimo i da to od zaborava sačuva uho koje pamti.
 13. A kada se jednom u Rog puhne,
 14. pa se Zemlja i nebo dignu i od jednog udara zdrobe,
 15. toga dana će se Smak svijeta dogoditi
 16. i nebo će se razdvojiti – tada će labavo biti –
 17. i meleki će na krajevima njegovim stajati, a prijesto Gospodara tvoga će tog dana iznad njih osmerica držati.
 18. Tada će ispitivani biti, i nijedna tajna vaša neće sakrivena ostati:
 19. onaj kome se knjiga njegova u desnu ruku njegovu da – reći će: “Evo vam, čitajte knjigu moju,
 20. ja sam čvrsto vjerovao da ću račun svoj polagati.”
 21. I on će biti u životu zadovoljnom,
 22. u Džennetu predivnom,
 23. čiji će plodovi na dohvat ruke biti.
 24. “Jedite i pijte radosni, za ono što ste u danima minulim zaradili!”
 25. A onaj kome se dâ knjiga u lijevu ruku njegovu reći će: “Kamo sreće da mi knjiga moja ni data nije
 26. i da ni saznao nisam za obračun svoj!
 27. Kamo sreće da me je smrt dokrajčila –
 28. bogatstvo moje mi nije od koristi,
 29. snage moje nema više!”
 30. “Držite ga i u okove okujte,
 31. zatim ga samo u vatri pržite,
 32. a onda ga u sindžire sedamdeset lakata duge vežite,
 33. jer on u Allaha Velikog nije vjerovao
 34. i da se nahrani nevoljnik – nije nagovarao;
 35. zato on danas ovdje nema prisna prijatelja
 36. ni drugog jela osim pomija,
 37. koje će samo nevjernici jesti.”
 38. A Ja se kunem onim što vidite
 39. i onim što ne vidite,
 40. Kur’an je, doista, govor objavljen plemenitom Poslaniku,
 41. a nije govor nikakva pjesnika – kako vi nikako ne vjerujete!
 42. i nisu riječi nikakva proroka – kako vi malo razmišljate!
 43. Objava je on od Gospodara svjetova!
 44. A da je on o Nama kojekakve riječi iznosio,
 45. Mi bismo ga za desnu ruku uhvatili,
 46. a onda mu žilu kucavicu presjekli,
 47. i niko ga između vas ne bi mogao od toga odbraniti.
 48. Pouka je Kur’an onima koju budu Allahova naređenja izvršavali, a zabrana se klonili –
 49. A Mi, sigurno, znamo da neki od vas neće u nj vjerovati –
 50. i on će biti uzrok jadu nevjernika,
 51. a on je, doista, sama istina
 52. zato ti hvali ime Gospodara tvoga, Veličanstvenoga!