78. An-Naba' - Vijest - e-delil

78. An-Naba’ – Vijest

Mekka – 40 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 

 1. O čemu oni jedni druge pitaju?
 2. O vijesti velikoj,
 3. o kojoj oni različita mišljenja imaju.
 4. To nije dobro, oni će saznati sigurno!
 5. I još jednom, to nije dobro, oni će saznati sigurno!
 6. Zar Zemlju posteljom nismo učinili,
 7. i planine stupovima,
 8. i vas kao parove stvorili,
 9. i san vaš počinikom učinili,
 10. i noć pokrivačem dali,
 11. i dan za privređivanje odredili,
 12. i iznad vas sedam silnih sazdali,
 13. i svjetiljku plamteću postavili?
 14. Mi iz oblaka vodu obilno spuštamo
 15. i činimo da uz njenu pomoć raste žito i bilje,
 16. i bašče guste.
 17. Dan sudnji je, zaista, već određen,
 18. Dan kada će se u Rog puhnuti, pa ćete vi, sve skupina po skupina, dolaziti,
 19. i nebo će se otvoriti i mnogo kapija imati,
 20. i planine će se zdrobiti i priviđenje će biti.
 21. Džehennem će zasjeda postati,
 22. nasilnicima mjesto povratka –
 23. u kome će zauvijek ostati:
 24. u njemu svježine neće osjetiti, ni pića okusiti,
 25. osim vrele vode i kapljevine,
 26. kazne prikladne.
 27. Oni nisu očekivali da će račun polagati
 28. i dokaze Naše su pretjerano poricali,
 29. a Mi smo sve pobrojali i zapisali –
 30. pa trpite, mučenje ćemo vam sve gorim učiniti.
 31. A onima koji su se Allaha bojali želje će se ostvariti:
 32. bašče i vinogradi,
 33. i djevojke mlade, godina istih,
 34. i pehari puni.
 35. Tamo prazne besjede i neistinu neće slušati,
 36. Gospodar tvoj će ih darom obilnim nagraditi,
 37. Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih, Milostivi, kome neće smjeti niko prvi riječ prozboriti
 38. na Dan kada Džibril i meleki budu u redove poredani, kada će samo onaj kome Milostivi dozvoli govoriti, a istinu će reći.
 39. To je neizbježan Dan, pa ko hoće, Gospodaru svome će, kao utočištu, poći.
 40. Mi vas na skoru patnju upozoravamo, na Dan u kome će čovjek djela ruku svojih vidjeti, a nevjernik uzviknuti: “Da sam, bogdao, zemlja ostao!”