88. Al-Gašiya - Teška nevolja - e-delil

88. Al-Gašiya – Teška nevolja

Mekka – 26 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 

 1. Da li je doprla do tebe vijest o teškoj nevolji? –
 2. kada će se neka lica potištena,
 3. premorena, napaćena
 4. u vatri užarenoj pržiti,
 5. sa vrela uzavrelog piti,
 6. kada drugog jela osim trnja neće imati,
 7. koje neće ni ugojiti ni glad utoliti.
 8. Neka lica toga dana biće radosna,
 9. trudom svojim zadovoljna –
 10. u Džennetu izvanrednome,
 11. u kome prazne besjede neće slušati.
 12. U njemu su izvor-vode koje teku,
 13. u njemu su i divani skupocjeni,
 14. i pehari postavljeni,
 15. i jastuci poređani,
 16. i ćilimi rašireni.
 17. Pa zašto oni ne pogledaju kamile – kako su stvorene,
 18. i nebo – kako je uzdignuto,
 19. i planine – kako su postavljene,
 20. i Zemlju – kako je prostrta?!
 21. Ti poučavaj – tvoje je da poučavaš,
 22. ti vlast nad njima nemaš!
 23. A onoga koji glavu okreće i neće da vjeruje,
 24. njega će Allah najvećom mukom mučiti.
 25. Nama će se oni zaista vratiti
 26. i pred Nama će, doista, račun polagati!