87. Al-A'la - Svevišnji - e-delil

87. Al-A’la – Svevišnji

Mekka – 19 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 

 1. Hvali ime Gospodara svoga Svevišnjeg,
 2. koji sve stvara i čini skladnim,
 3. i koji sve s mjerom određuje i nadahnjuje,
 4. i koji čini da rastu pašnjaci,
 5. i potom čini da postanu suhi, potamnjeli.
 6. Mi ćemo te naučiti da izgovaraš pa ništa nećeš zaboraviti
 7. osim onoga što će Allah htjeti – jer, On zna i ono što na javu iznosite i ono što tajite –
 8. i sve što je dobro Mi ćemo tebi dostupnim učiniti;
 9. zato poučavaj – pouka će već od koristi biti:
 10. dozvaće se onaj koji se Allaha boji,
 11. a izbjegavaće je onaj najgori,
 12. koji će u vatri velikoj gorjeti,
 13. pa u njoj neće ni umrijeti ni živjeti.
 14. Postići će šta želi onaj koji se očisti
 15. i spomene ime Gospodara svoga pa molitvu obavi!
 16. Ali, vi više život na ovom svijetu volite,
 17. a onaj svijet je bolji i vječan je.
 18. Ovo, doista, ima u listovima davnašnjim,
 19. listovima Ibrahimovim i Musaovim.*