90. Al-Balad - Grad - e-delil

90. Al-Balad – Grad

Mekka – 20 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 

 1. Kunem se gradom ovim,*
 2. a tebi će biti dopušteno sve u gradu ovome,*
 3. i roditeljem i onim koga je rodio,
 4. Mi čovjeka stvaramo da se trudi.
 5. Misli li on da mu niko ništa ne može?
 6. “Utrošio sam blago nebrojeno!” – reći će.
 7. Zar misli da ga niko vidio nije?
 8. Zar mu nismo dali oka dva
 9. i jezik i usne dvije,
 10. i dobro i zlo mu objasnili?
 11. Pa, zašto on na blagodatima zahvalan bio nije? –
 12. A šta ti misliš: kako se može na blagodatima zahvalan biti? –
 13. roba ropstva osloboditi,
 14. ili, kad glad hara, nahraniti
 15. siroče bliska roda,
 16. ili ubogoga nevoljnika,
 17. a uz to da je od onih koji vjeruju, koji jedni drugima izdržljivost preporučuju i koji jedni drugima milosrđe preporučuju;
 18. oni će biti – sretnici!
 19. A oni koji ne vjeruju u dokaze Naše, oni će biti – nesretnici,
 20. iznad njih će vatra zatvorena biti.