Ajet 5:1 Al-Fatiha - Pristup - e-delil

Ajet 5:1 Al-Fatiha – Pristup

0
1. Al-Fatiha - Pristup
Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

1675

Imate pitanje?

Za sve nejasnoće vezane za portal molimo da nam se javite na telefon ili pišite na email.

+436506102088

info@e-delil.com

1:5 Samo Tebi robujemo i samo od Tebe pomoć molimo!


Ijjâke na‘budu ve ijjâke neste‘în.


إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ


 

Tefsir

“Samo Tebi robujemo i samo od Tebe pomoć molimo!”

Spojena zamjenica “Samo Tebe” predstavlja objekat koji je došao ispred glagola u funkciji preciznog određenja, kako bi se jasno odredila namjera subjekta i izraz bio jasan.

“Samo Tebi robujemo”  znači, dakle, “ne obožavamo nikog drugog osim Tebe, ne uzdamo se ni u koga drugog osim u Tebe”, što predstavlja izraz vrhunca pokornosti. Riječ ibadet  semantički je usko vezana za riječ, koja znači poniznost, podložnost, potčinjenost itd. Tako se npr. Kaže da je put utrt i dotjeran, da je deva poslušna, odnosno, potčinjena i pokorna. U Šerijatu se time izražava savršena ljubav, pokornost, odanost i strahopoštovanje. Neki pripadnici ispravne tradicije (Selefa) govore: “Fatiha je suština Kur’ana, a njena suština je u ovim riječima:

Prvi dio, tj. “Samo Tebi robujemo” predstavlja ogradu od svakog oblika politeizma (širka), a drugi dio: “i samo od Tebe pomoć tražimo” predstavlja ogradu od svake druge moći, sile ili snage i predanosti osim Allahu Uzvišenom.

U ovom ajetu govor prelazi iz trećeg u drugo lice zamjenicom  “Tebe”, što je u skladu s ukupnim značenjem teksta. Naime, nakon što se Allahov rob Njemu zahvali, nakon što izrazi pohvalu i Njegovu veličinu, da bi se potom ogradio od obožavanja bilo koga drugog, odnosno od traženja pomoći od bilo koga drugog osim od Allaha, time se on približio Allahu Uzvišenom, došavši pred Njega, tako da Mu se može direktno obratiti zamjenicom drugog lica  “Tebi” riječima:

 “Samo Tebi robujemo i samo od Tebe pomoć molimo!”

Ibn-Abbas, Allah njime bio zadovoljan, rekao je: tj. samo Tebi tevhid (monoteizam) iskazujemo, samo od Tebe strahujemo i u Tebe nade polažemo, i ni u koga drugog. Tj. samo od Tebe pomoć tražimo u pogledu pokornosti Tebi a i u pogledu svih drugih stvari. je došlo prije, jer je ibadet cilj, a traženje pomoći je sredstvo da se ibadet ostvari.

7 travellers are considering this tour right now!