Ajet 4:1 Al-Fatiha - Pristup - e-delil

Ajet 4:1 Al-Fatiha – Pristup

0
1. Al-Fatiha - Pristup
Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

1730

Imate pitanje?

Za sve nejasnoće vezane za portal molimo da nam se javite na telefon ili pišite na email.

+436506102088

info@e-delil.com

1:4 Vladaru Sudnjega dana


Mâliki jevmi-d-dîn.


مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ


 

Tefsir

“Vladaru Sudnjega dana”

Neki učači čitaju ovako: “meliki jeumiddin” a drugi  “maliki jeumiddin”, i jedan i drugi kiraet su sahih i spadaju u sedam pouzdanih (mutevatir) predanja. Usto, nekada se navodi i čitanje  “vlast” sa kesrom na “mimu” i sakinom na “lamu”! Vlast se ne odnosi samo na Sudnji dan već i na ovaj svijet. On (Allah, dž.š.) vladar je ovoga ali i budućeg svijeta, a prethodno je bilo spomena da je On gospodar svih svjetova, a u to spadaju i ovaj a i budući svijet (ahiret). Ovdje je riječ  “Vladar, Posjednik” pridodana uz sintagmu  “Dan suda” (tj. Sudnji dan) budući da toga dana niko neće moći polagati pravo na bilo što mimo Allaha Uzvišenog, kao što niko neće moći ni govoriti bez Njegove dozvole. Allah Uzvišeni kaže:

“Na Dan kada Džibril i meleci budu u redove poredani, kada bude govorio samo onaj kome Svemilosni dozvoli, tako da govori istinu” (78:38). Ed-Dahhak prenosi od Ibn-Abbasa:

 Vladaru Dana suda” znači da toga dana niko neće imati vlast niti posjeda kao što je imao na ovome svijetu, pa da dozvoli sebi i kaže: “Ovo je moje, odnosno ovo je moj posjed!” Jer, tamo na Sudnjem danu, niko neće imati vlasti niti imetka!

“Dan suda (Sudnji dan)” označava Dan obračuna za stvorena bića, Sudnji dan na kome će oni odgovarati za svoja djela, za dobro – dobrim, a za zlo – zlim, izuzev onih kojima Allah oprosti. Moj Bože, Ti si Onaj Koji prašta, Ti voliš praštanje, pa oprosti i nama!

 

5 travellers are considering this tour right now!