Vjerovjesnici u Islamu: Od Adema do Isaa a.s.

Vjerovjesnici u islamu: Od Adema do Isaa

Islam, kao posljednja objava od Allaha, priznaje i poštuje sve prethodne vjerovjesnike. Ovo vjerovanje je ključni dio islamskog učenja i igra važnu ulogu u razumijevanju kontinuiteta božanske objave. U ovom članku ćemo istražiti islamski pogled na vjerovjesnike, njihovu ulogu i značaj, s posebnim osvrtom na neke od najistaknutijih poslanika.

Koncept vjerovjesništva u islamu

Prema akidi ehli sunnet vel džemata, vjerovanje u sve Allahove poslanike (iman bil-rusul) je jedan od šest stubova imana (vjerovanja).

Definicija vjerovjesnika i poslanika

 • Nebijj (vjerovjesnik): Osoba koja je primila objavu od Allaha.
 • Resul (poslanik): Vjerovjesnik koji je dobio novu objavu (knjigu) i poslat određenom narodu. 

Broj vjerovjesnika

Islamska tradicija navodi da je Allah poslao 124.000 vjerovjesnika, od kojih je 25 spomenuto po imenu u Kur’anu.

Glavni vjerovjesnici u islamu

1. Adem (Adam)

 • Prvi čovjek i prvi vjerovjesnik
 • Otac čovječanstva
 • Poučen imenima svih stvari od Allaha 

2. Nuh (Noa)

 • Poznat po dugom pozivu svom narodu (950 godina)
 • Preživio potop u arci
 • Drugi otac čovječanstva

3. Ibrahim (Abraham)

 • Poznat kao “Halilullah” (Allahov prijatelj)
 • Graditelj Kabe
 • Otac poslanika (Ismail i Ishak)

4. Musa (Mojsije)

 • Primio Tevrat (Toru)
 • Izveo Benu Israil iz Egipta
 • Razgovarao direktno s Allahom 

5. Davud (David)

 • Primio Zebur (Psalme)
 • Bio je kralj i sudija
 • Poznat po lijepom učenju objave 

6. Isa (Isus)

 • Rođen od djevice Merjeme (Marije)
 • Primio Indžil (Evanđelje)
 • U islamu se smatra posljednjim poslanikom prije Muhammeda 

7. Muhammed

 • Posljednji i pečat svih vjerovjesnika
 • Primio Kur’an
 • Poslan cijelom čovječanstvu 

Zajednički principi svih vjerovjesnika

Prema islamskom učenju, svi vjerovjesnici su donosili istu osnovnu poruku:

 1. Poziv u monoteizam (tevhid)
 2. Obožavanje samo Allaha
 3. Moralne i etičke vrijednosti
 4. Vjerovanje u Sudnji dan 

Osobine vjerovjesnika

Ehli sunnet vel džemat vjeruje da su svi vjerovjesnici imali sljedeće osobine:

 1. Ismet (bezgrješnost u prenošenju objave)
 2. Emanet (pouzdanost)
 3. Sidq (iskrenost)
 4. Fetanet (inteligencija)
 5. Teblig (prenošenje poruke

Islamski stav prema prethodnim objavama

Islam uči da su prethodne objave (Tevrat, Zebur, Indžil) bile izvorne božanske objave, ali da su tokom vremena pretrpjele izmjene. Kur’an se smatra posljednjom i neizmijenjenom Allahovom objavom.

Poštovanje prema svim vjerovjesnicima

Muslimani su dužni poštovati sve vjerovjesnike jednako, bez pravljenja razlike među njima. Kur’an kaže:

“Recite: ‘Mi vjerujemo u Allaha i u ono što se objavljuje nama, i u ono što je objavljeno Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu, i unucima, i u ono što je dano Musau i Isau, i u ono što je dano vjerovjesnicima od Gospodara njihova; mi ne pravimo nikakve razlike među njima, i mi se samo Njemu pokoravamo.'” (Kur’an, 2:136)

Zaključak

Islamski pogled na vjerovjesnike naglašava kontinuitet božanske objave i jedinstvo monoteističke poruke kroz historiju. Ovo vjerovanje promovira poštovanje prema drugim monoteističkim religijama, istovremeno potvrđujući islam kao završnu i univerzalnu poruku čovječanstvu.

Razumijevanje uloge i značaja vjerovjesnika u islamu pomaže muslimanima da cijene bogatu duhovnu baštinu koju dijele s drugim abrahamskim religijama, promovišući međureligijski dijalog i razumijevanje. Istovremeno, ovo vjerovanje učvršćuje ulogu Poslanika Muhammeda kao posljednjeg u nizu božanskih poslanika, čija poruka je namijenjena cijelom čovječanstvu.