101. Al-Qari'a - Smak svijeta - e-delil

101. Al-Qari’a – Smak svijeta

Mekka – 11 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 

 1. Smak svijeta!
 2. Šta je Smak svijeta?
 3. i šta ti znaš o Smaku svijeta?
 4. Toga dana će ljudi biti kao leptiri raštrkani,
 5. a planine kao šarena vuna iščupana.
 6. Onaj u koga njegova djela budu teška –
 7. u ugodnu životu će živjeti,
 8. a onaj u koga njegova djela budu lahka –
 9. boravište će mu bezdan biti.
 10. A znaš li ti šta će to biti? –
 11. Vatra užarena!