102. At-Takatur - Nadmetanje - e-delil

102. At-Takatur – Nadmetanje

Mekka – 8 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 

  1. Zaokuplja vas nastojanje da što imućniji budete
  2. sve dok grobove ne naselite.
  3. A ne valja tako, saznaćete svakako!
  4. i još jednom, ne valja tako! Saznaćete sigurno!
  5. Ne valja tako, neka znate pouzdano,
  6. Džehennem ćete vidjeti jasno!
  7. I još jednom, doista ćete ga vidjeti očigledno!
  8. Zatim ćete toga dana za sladak život biti pitani sigurno!