103. Al-'Asr - Vrijeme - e-delil

103. Al-‘Asr – Vrijeme

Mekka – 3 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 

  1. Tako mi vremena –
  2. čovjek, doista, gubi,
  3. samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.