52. At-Tur - Gora - e-delil

52. At-Tur – Gora

Mekka – 49 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 

 1. Tako Mi Gore,*
 2. i Knjige u retke napisane,
 3. na koži razvijenoj,
 4. i Hrama poklonika punog,
 5. i svoda uzdignutog,
 6. i mora napunjenog –
 7. kazna Gospodara tvoga sigurno će se dogoditi,
 8. nitko je neće moći otkloniti
 9. na Dan kada se nebo silno uzburka,
 10. a planine s mjesta pomaknu!
 11. Teško na taj Dan onima koji su poricali,
 12. koji su se, ogrezli u laž, zabavljali! –
 13. na Dan kada će grubo u vatru džehennemsku biti gurnuti:
 14. “Ovo je vatra koju ste poricali,
 15. pa, je li ovo čarolija, ili vi ne vidite?
 16. Pržite se u njoj, isto vam je trpjeli ili ne trpjeli – to vam je kazna za ono što ste radili.”
 17. A čestiti će biti u džennetskim baščama i blaženstvu
 18. i u onom što im je Gospodar njihov dao će uživati – njih će Gospodar njihov patnje u ognju sačuvati.
 19. “Jedite i pijte i neka vam je prijatno, to je za ono što ste radili!”
 20. Biće naslonjeni na divanima poređanim, a obradovaćemo ih hurijama džennetskim.
 21. Onima koji su vjerovali i za kojima su se djeca njihova u vjerovanju povela priključićemo djecu njihovu, a djela njihova nećemo nimalo umanjiti – svaki čovjek je odgovoran za ono što sam čini –
 22. i još ćemo ih darovati voćem i mesom kakvo budu željeli
 23. jedni drugima će, u njemu, pune čaše dodavati – zbog njih neće biti praznih besjeda i pobuda na grijeh –
 24. a služiće ih posluga njihova nalik na biser skriveni,
 25. i obraćaće se jedni drugima i jedni druge će pitati:
 26. “Prije smo među svojima strahovali” – govoriće –
 27. “pa nam je Allah milost darovao i od patnje u ognju nas sačuvao;
 28. mi smo Mu se prije klanjali, On je, doista, Dobročinitelj i Milostivi.”
 29. Zato ti opominji, jer ti, milošću Gospodara svoga, nisi ni prorok ni lud.
 30. Zar oni da govore: “On je pjesnik, sačekaćemo da vidimo šta će mu suđeno biti.”
 31. “Pa čekajte” – reci ti – “i ja ću zajedno sa vama čekati!”
 32. Da li im to dolazi od pameti njihove ili su oni inadžije tvrdoglave?
 33. Zar oni da govore: “Izmišlja ga!” – Ne, nego oni neće da vjeruju;
 34. zato neka oni sastave govor sličan Kur’anu, ako istinu govore!
 35. Zar su oni bez Stvoritelja stvoreni ili su oni sami sebe stvorili?!
 36. Zar su oni nebesa i Zemlju stvorili?! Ne, nego oni neće da vjeruju.
 37. Zar je u njih blago Gospodara tvoga, ili, zar oni vladaju?!
 38. Zar oni imaju ljestve, pa na njima prisluškuju? Neka onaj među njima koji tvrdi da je nešto čuo donese potvrdu očitu.
 39. Zar da su za Njega – kćeri, a za vas da su – sinovi?!
 40. Zar ti tražiš od njih nagradu, pa su nametom opterećeni.
 41. Zar je u njih iskonska knjiga, pa oni prepisuju?!
 42. Zar oni zamke da postavljaju?! Ta u zamku će se uhvatiti baš oni koji ne vjeruju!
 43. Zar oni drugog boga osim Allaha da imaju?! Hvaljen neka je Allah, On je iznad onih koje Mu ravnim smatraju!
 44. I kad bi vidjeli da komad neba pada, rekli bi: “Oblaci nagomilani!”
 45. Zato ih pusti dok se ne suoče sa Danom u kome će pomrijeti,
 46. Danom kada im lukavstva njihova nimalo neće koristiti i kada im niko neće pomoći.
 47. A za sve nasilnike i druga će kazna prije one biti, ali većina njih ne zna.
 48. A ti strpljivo čekaj presudu Gospodara svoga, Mi tebe i vidimo i štitimo; i veličaj i hvali Gospodara svoga kad ustaješ,
 49. i noću Ga veličaj i kad se zvijezde gube.