80. 'Abasa - Namrštio se - e-delil

80. ‘Abasa – Namrštio se

Mekka – 42 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 

 1. On* se namrštio i okrenuo
 2. zato što je slijepac njemu prišao,
 3. A šta ti znaš – možda on želi da se očisti,
 4. ili pouči pa da mu pouka bude od koristi.
 5. Onoga koji je bogat,
 6. ti njega savjetuješ,
 7. a ti nisi kriv ako on neće da vjeruje;
 8. a onoga koji ti žureći prilazi
 9. i strah osjeća,
 10. ti se na njega ne osvrćeš,
 11. Ne čini tako! Oni su pouka –
 12. pa ko hoće, poučiće se –
 13. na listovima su cijenjenim
 14. uzvišenim, čistim,
 15. u rukama pisara*
 16. časnih, čestitih,
 17. Proklet neka je čovjek! Koliko je on samo nezahvalan!
 18. Od čega ga On stvara?
 19. Od kapi sjemena ga stvori i za ono što je dobro za njega pripremi,
 20. i Pravi put mu dostupnim učini,
 21. zatim mu život oduzme i učini da bude sahranjen,
 22. i poslije će ga, kada On bude htio, oživiti.
 23. Uistinu! On još nije ispunio ono što mu je On naredio!
 24. Neka čovjek pogleda u hranu svoju;
 25. Mi obilno kišu prolivamo,
 26. zatim zemlju pukotinama rasijecamo
 27. i činimo da iz nje žito izrasta
 28. i grožđe i povrće,
 29. i masline i palme,
 30. i bašče guste,
 31. i voće i pića,
 32. na uživanje vama i stoci vašoj.
 33. A kada dođe glas zaglušujući –
 34. na Dan kada će čovjek od brata svoga pobjeći
 35. i od majke svoje i od oca svoga
 36. i od druge svoje i od sinova svojih –
 37. toga Dana će se svaki čovjek samo o sebi brinuti
 38. neka lica biće toga Dana blistava,
 39. nasmijana, radosna,
 40. a na nekim licima toga Dana biće prašina,
 41. tama će ih prekrivati,
 42. to će nevjernici – razvratnici biti.