82. Al-Infitar - Rascjepljenje - e-delil

82. Al-Infitar – Rascjepljenje

Mekka – 19 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 

 1. Kada se nebo rascijepi,
 2. i kada zvijezde popadaju
 3. i kada se mora jedna u druga uliju,
 4. i kada se grobovi ispreturaju,
 5. svako će saznati šta je pripremio, a šta je propustio
 6. O čovječe, zašto da te obmanjuje to što je Gospodar tvoj plemenit,
 7. koji te je stvorio – pa učinio da si skladan i da si uspravan –
 8. i kakav je htio lik ti dao?
 9. A ne valja tako! Vi u Sudnji dan ne vjerujete,
 10. a nad vama bdiju čuvari,
 11. kod Nas cijenjeni pisari,
 12. koji znaju ono što radite.
 13. Čestiti će, sigurno, u Džennet,
 14. a grješnici, sigurno, u Džehennem,
 15. na Sudnjem danu u njemu će gorjeti
 16. i više iz njega neće izvedeni biti.
 17. A znaš li ti šta je Sudnji dan
 18. i još jednom: znaš li ti šta je Sudnji dan?
 19. Dan kada niko nikome neće moći nimalo pomoći, toga Dana će vlast jedino Allah imati.