83. Al-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju - e-delil

83. Al-Mutaffifun – Oni koji pri mjerenju zakidaju

Mekka – 36 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 

 1. Teško onima koji pri mjerenju zakidaju,
 2. koji punu mjeru uzimaju kada od drugih kupuju,
 3. a kada drugima mjere na litar ili na kantar – zakidaju.
 4. Kako ne pomisle da će oživljeni biti
 5. na Dan veliki,
 6. na Dan kada će se ljudi zbog Gospodara svjetova dići!
 7. Uistinu! Knjiga grješnika je u Sidždžinu,
 8. a znaš li ti šta je Sidždžin?
 9. Knjiga ispisana!
 10. Teško toga dana onima koji su poricali –
 11. koji su onaj svijet poricali –
 12. a njega može poricati samo prijestupnik, grješnik,
 13. koji je, kada su mu ajeti naši kazivani, govorio: “Izmišljotine naroda drevnih!”
 14. A nije tako! Ono što su radili prekrilo je srca njihova,
 15. uistinu, oni će toga dana od milosti Gospodara svoga zaklonjeni biti,
 16. zatim će, sigurno, u oganj ući,
 17. pa će im se reći: “Eto, to je ono što ste poricali!”
 18. Uistinu! Knjiga čestitih je u Ilijjunu,
 19. a znaš li ti šta je Ilijjun?
 20. Knjiga ispisana! –
 21. nad njom bdiju oni Allahu bliski.
 22. Dobri će, zaista, u nasladama boraviti.
 23. sa divana gledati,
 24. na licima njihovim prepoznaćeš radost sretna života,
 25. daće im se pa će piće zapečaćeno piti,
 26. čiji će pečat mošus biti – i neka se za to natječu oni koji se hoće natjecati! –
 27. pomiješano sa vodom iz Tesnima* će biti,
 28. sa izvora iz kojeg će Allahu bliski piti.
 29. Grješnici se smiju onima koji vjeruju;
 30. kada pored njih prolaze, jedni drugima namiguju,
 31. a kada se porodicama svojim vraćaju, šale zbijajući vraćaju se;
 32. kada ih vide, onda govore: “Ovi su, doista, zalutali!” –
 33. a oni nisu poslani da motre na njih.
 34. Danas će oni koji su vjerovali – nevjernicima se podsmijavati,
 35. sa divana će gledati.
 36. Zar će nevjernici biti drugačije kažnjeni nego prema onome kako su postupali!