84. Al-Inšiqaq - Cijepanje - e-delil

84. Al-Inšiqaq – Cijepanje

Mekka – 25 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 

 1. Kada se nebo rascijepi
 2. i posluša Gospodara svoga – a ono će to dužno biti –
 3. i kada se Zemlja rastegne,
 4. i izbaci ono što je u njoj, i potpuno se isprazni,
 5. i posluša Gospodara svoga – a ona će to dužna biti –
 6. ti ćeš, o čovječe, koji se mnogo trudiš, trud svoj pred Gospodarom svojim naći:
 7. onaj kome bude knjiga njegova u desnu ruku njegovu data
 8. lahko će račun položiti
 9. i svojima će se radostan vratiti;
 10. a onaj kome bude knjiga njegova iza leđa njegovih data
 11. propast će prizivati
 12. i u ognju će gorjeti,
 13. jer je sa čeljadi svojom radostan bio
 14. i mislio da se nikada neće vratiti –
 15. a hoće! Gospodar njegov o njemu, zaista, sve zna!
 16. I kunem se rumenilom večernjim,
 17. i noći, i onim što ona tamom obavije,
 18. I Mjesecom punim,
 19. vi ćete, sigurno, na sve teže i teže prilike nailaziti!
 20. Pa šta im je, zašto neće da vjeruju,
 21. i zašto, kada im se Kur’an čita, na tle licem ne padaju?!
 22. već, nevjernici, poriču,
 23. a Allah dobro zna šta oni u sebi kriju,
 24. zato im navijesti patnju neizdržljivu!
 25. Ali one koji budu vjerovali i dobra djela činili nagrada neprekidna će čekati.