94. Al-Inširah - Širokogrudnost - e-delil

94. Al-Inširah – Širokogrudnost

Mekka – 8 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 

  1. Zar grudi tvoje nismo prostranim učinili,
  2. i breme tvoje s tebe skinuli,
  3. koje je pleća tvoja tištilo,
  4. i spomen na tebe visoko uzdigli!
  5. Ta, zaista, s mukom je i last,
  6. zaista, s mukom je i last!
  7. A kad završiš, molitvi se predaj
  8. i samo se Gospodaru svome obraćaj!