99. Az-Zilzal - Zemljotres - e-delil

99. Az-Zizal – Zemljotres

Medina – 8 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 

  1. Kada se Zemlja najžešćim potresom svojim potrese
  2. i kada Zemlja izbaci terete svoje,
  3. i čovjek uzvikne: “Šta joj je?!” –
  4. toga Dana će ona vijesti svoje kazivati
  5. jer će joj Gospodar tvoj narediti.
  6. Tog Dana će se ljudi odvojeno pojaviti da im se pokažu djela njihova;
  7. onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjeće ga,
  8. a onaj ko bude uradio koliko trun zla – vidjeće ga.