15 ajeta Archives - e-delil

Tag

15 ajeta

Pretrazivac ajeta i hadisa

91. Aš-Šams – Sunce

91. Aš-Šams – Sunce Mekka -15 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!   Tako Mi Sunca i svjetla njegova, i Mjeseca kada ga prati,* i dana kada ga vidljivim učini, i noći kada ga zakloni, i neba i Onoga koji ga sazda, i Zemlje i Onoga koji je ravnom učini, i duše i Onoga koji je stvori pa joj put dobra i put zla shvatljivim učini, uspjeće samo onaj ko je očisti, a biće izgubljen onaj ko je na stranputicu odvodi! Semud je zbog obijesti svoje poricao: kad se jedan nesretnik između njih podigao, Allahov poslanik im je doviknuo: “Brinite se o Allahovoj kamili i vremenu kad treba da pije!”, ali mu oni nisu povjerovali, već su je zaklali – i Gospodar njihov ih je zbog grijeha njihovih uništio i do posljednjeg istrijebio, i ne strahujući zbog toga od...
Više info