25 ajeta Archives - e-delil

Tag

25 ajeta

Pretrazivac ajeta i hadisa

84. Al-Inšiqaq – Cijepanje

84. Al-Inšiqaq – Cijepanje Mekka – 25 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!   Kada se nebo rascijepi i posluša Gospodara svoga – a ono će to dužno biti – i kada se Zemlja rastegne, i izbaci ono što je u njoj, i potpuno se isprazni, i posluša Gospodara svoga – a ona će to dužna biti – ti ćeš, o čovječe, koji se mnogo trudiš, trud svoj pred Gospodarom svojim naći: onaj kome bude knjiga njegova u desnu ruku njegovu data lahko će račun položiti i svojima će se radostan vratiti; a onaj kome bude knjiga njegova iza leđa njegovih data propast će prizivati i u ognju će gorjeti, jer je sa čeljadi svojom radostan bio i mislio da se nikada neće vratiti – a hoće! Gospodar njegov o njemu, zaista, sve zna! I kunem se rumenilom večernjim, i noći, i onim što ona tamom obavije, I Mjesecom punim, vi ćete, sigurno, na sve teže i teže prilike nailaziti! Pa šta im je, zašto neće da vjeruju, i zašto, kada im se Kur’an čita, na tle licem ne padaju?! već, nevjernici, poriču, a Allah dobro zna šta oni u sebi kriju, zato im navijesti patnju neizdržljivu! Ali one koji budu vjerovali i dobra djela činili nagrada neprekidna će...
Više info