26 ajeta Archives - e-delil

Tag

26 ajeta

Pretrazivac ajeta i hadisa

88. Al-Gašiya – Teška nevolja

88. Al-Gašiya – Teška nevolja Mekka – 26 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!   Da li je doprla do tebe vijest o teškoj nevolji? – kada će se neka lica potištena, premorena, napaćena u vatri užarenoj pržiti, sa vrela uzavrelog piti, kada drugog jela osim trnja neće imati, koje neće ni ugojiti ni glad utoliti. Neka lica toga dana biće radosna, trudom svojim zadovoljna – u Džennetu izvanrednome, u kome prazne besjede neće slušati. U njemu su izvor-vode koje teku, u njemu su i divani skupocjeni, i pehari postavljeni, i jastuci poređani, i ćilimi rašireni. Pa zašto oni ne pogledaju kamile – kako su stvorene, i nebo – kako je uzdignuto, i planine – kako su postavljene, i Zemlju – kako je prostrta?! Ti poučavaj – tvoje je da poučavaš, ti vlast nad njima nemaš! A onoga koji glavu okreće i neće da vjeruje, njega će Allah najvećom mukom mučiti. Nama će se oni zaista vratiti i pred Nama će, doista, račun...
Više info