36 ajeta Archives - e-delil

Tag

36 ajeta

Pretrazivac ajeta i hadisa

83. Al-Mutaffifun – Oni koji pri mjerenju zakidaju

83. Al-Mutaffifun – Oni koji pri mjerenju zakidaju Mekka – 36 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!   Teško onima koji pri mjerenju zakidaju, koji punu mjeru uzimaju kada od drugih kupuju, a kada drugima mjere na litar ili na kantar – zakidaju. Kako ne pomisle da će oživljeni biti na Dan veliki, na Dan kada će se ljudi zbog Gospodara svjetova dići! Uistinu! Knjiga grješnika je u Sidždžinu, a znaš li ti šta je Sidždžin? Knjiga ispisana! Teško toga dana onima koji su poricali – koji su onaj svijet poricali – a njega može poricati samo prijestupnik, grješnik, koji je, kada su mu ajeti naši kazivani, govorio: “Izmišljotine naroda drevnih!” A nije tako! Ono što su radili prekrilo je srca njihova, uistinu, oni će toga dana od milosti Gospodara svoga zaklonjeni biti, zatim će, sigurno, u oganj ući, pa će im se reći: “Eto, to je ono što ste poricali!” Uistinu! Knjiga čestitih je u Ilijjunu, a znaš li ti šta je Ilijjun? Knjiga ispisana! – nad njom bdiju oni Allahu bliski. Dobri će, zaista, u nasladama boraviti. sa divana gledati, na licima njihovim prepoznaćeš radost sretna života, daće im se pa će piće zapečaćeno piti, čiji će pečat mošus biti – i neka se za to natječu oni koji se hoće natjecati! – pomiješano sa vodom iz Tesnima* će biti, sa izvora iz kojeg će Allahu bliski piti. Grješnici se smiju onima koji vjeruju; kada pored njih prolaze, jedni drugima namiguju, a kada se porodicama svojim vraćaju, šale zbijajući vraćaju se; kada ih vide, onda govore: “Ovi su, doista, zalutali!” – a oni nisu poslani da motre na njih. Danas će oni koji su vjerovali – nevjernicima se podsmijavati, sa divana će gledati. Zar će nevjernici biti drugačije kažnjeni nego prema onome kako su...
Više info