40 ajeta Archives - e-delil

Tag

40 ajeta

Pretrazivac ajeta i hadisa

78. An-Naba’ – Vijest

78. An-Naba’ – Vijest Mekka – 40 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!   O čemu oni jedni druge pitaju? O vijesti velikoj, o kojoj oni različita mišljenja imaju. To nije dobro, oni će saznati sigurno! I još jednom, to nije dobro, oni će saznati sigurno! Zar Zemlju posteljom nismo učinili, i planine stupovima, i vas kao parove stvorili, i san vaš počinikom učinili, i noć pokrivačem dali, i dan za privređivanje odredili, i iznad vas sedam silnih sazdali, i svjetiljku plamteću postavili? Mi iz oblaka vodu obilno spuštamo i činimo da uz njenu pomoć raste žito i bilje, i bašče guste. Dan sudnji je, zaista, već određen, Dan kada će se u Rog puhnuti, pa ćete vi, sve skupina po skupina, dolaziti, i nebo će se otvoriti i mnogo kapija imati, i planine će se zdrobiti i priviđenje će biti. Džehennem će zasjeda postati, nasilnicima mjesto povratka – u kome će zauvijek ostati: u njemu svježine neće osjetiti, ni pića okusiti, osim vrele vode i kapljevine, kazne prikladne. Oni nisu očekivali da će račun polagati i dokaze Naše su pretjerano poricali, a Mi smo sve pobrojali i zapisali – pa trpite, mučenje ćemo vam sve gorim učiniti. A onima koji su se Allaha bojali želje će se ostvariti: bašče i vinogradi, i djevojke mlade, godina istih, i pehari puni. Tamo prazne besjede i neistinu neće slušati, Gospodar tvoj će ih darom obilnim nagraditi, Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih, Milostivi, kome neće smjeti niko prvi riječ prozboriti na Dan kada Džibril i meleki budu u redove poredani, kada će samo onaj kome Milostivi dozvoli govoriti, a istinu će reći. To je neizbježan Dan, pa ko hoće, Gospodaru svome će, kao utočištu, poći. Mi vas na skoru patnju upozoravamo, na Dan u kome će čovjek djela ruku svojih vidjeti, a nevjernik uzviknuti: “Da sam, bogdao, zemlja...
Više info
Pretrazivac ajeta i hadisa

75. Al-Qiyama – Smak svijeta

75. Al-Qiyama – Smak svijeta Mekka – 40 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!   Kunem se Danom kada Smak svijeta nastupi i kunem se dušom koja sebe kori. Zar čovjek misli da kosti njegove nećemo sakupiti? Hoćemo, Mi možemo stvoriti jagodice prsta njegovih ponovo. Ali, čovjek hoće dok je živ da griješi, pa pita: “Kada će Smak svijeta biti?” Kad se pogled od straha ukoči i Mjesec pomrači i Sunce i Mjesec spoje – tog dana čovjek će povikati: “Kuda da se bježi?” Nikuda! Utočišta nema. Toga dana biće Gospodaru tvome prepušten, toga dana čovjek će o onome što je pripremio, a što propustio obaviješten biti, sam čovjek će protiv sebe svjedočiti, uzalud će mu biti što će opravdanja svoja iznositi. Ne izgovaraj Kur’an* jezikom svojim da bi ga što prije zapamtio, Mi smo dužni da ga saberemo da bi ga ti čitao. A kada ga čitamo, ti prati čitanje njegovo, a poslije, Mi smo dužni da ga objasnimo. Uistinu, vi ovaj prolazni svijet volite, a o onom drugom brigu ne vodite. Toga dana će neka lica blistava biti, u Gospodara svoga će gledati; toga dana će neka lica smrknuta biti, tešku nevolju će očekivati. Pazi! Kada duša dopre do ključnih kosti, i vikne se: “Ima li vidara?”, i on se uvjeri da je to čas rastanka i noga se uz nogu savije, toga dana će Gospodaru tvome priveden biti: “Nije vjerovao, nije molitvu obavljao, nego je poricao i leđa okretao, a onda svojima bahato odlazio.” Teško tebi! Teško tebi! I još jednom: Teško tebi! Teško tebi! Zar čovjek misli da će sam sebi prepušten biti, da neće odgovarati? Zar nije bio kap sjemena koja se ubaci, zatim ugrušak kome On onda razmjer odredi i skladnim mu lik učini, i od njega onda dvije vrste, muškarca i ženu, stvori, i zar Taj nije kadar mrtve...
Više info