44 ajeta Archives - e-delil

Tag

44 ajeta

Pretrazivac ajeta i hadisa

70. Al-Ma’arig – Stepeni

70. Al-Ma’arig – Stepeni Mekka – 44 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!   Neko je zatražio da se kazna izvrši nad nevjernicima – niko ne može spriječiti da to Allah, Gospodar nebesa, ne učini, k Njemu se penju meleki i Džibril u danu koji pedeset hiljada godina traje, zato ti budi strpljiv ne jadikujući, Oni misle da se dogoditi neće, a Mi znamo da sigurno hoće, onoga Dana kada nebo bude kao talog od zejtina, a brda kao vuna šarena, kada bližnji neće bližnjega ništa pitati, iako će jedni druge vidjeti. Nevjernik bi jedva dočekao da se od patnje toga Dana iskupi sinovima svojim, i ženom svojom, i bratom svojim, i porodicom svojom koja ga štiti, i svima ostalima na Zemlji – samo da se izbavi. Nikada! Ona će buktinja sama biti koja će udove čupati, zvaće onoga ko je glavu okretao i izbjegavao i zgrtao i skrivao. Čovjek je, uistinu, stvoren malodušan: kada ga nevolja snađe – brižan je, a kada mu je dobro – nepristupačan je, osim vjernika, koji molitve svoje budu na vrijeme obavljali, i oni u čijim imecima bude određen dio za onoga koji prosi i za onoga koji ne prosi, i oni koji u onaj svijet budu vjerovali, i oni koji od kazne Gospodara svoga budu strahovali – a od kazne Gospodara svoga niko nije siguran – i oni koji stidna mjesta svoja budu čuvali i živjeli jedino sa ženama svojim ili sa onima koje su u vlasništvu njihovu – oni, doista, prijekor ne zaslužuju – a oni koji traže izvan toga, oni u grijeh upadaju, i oni koji povjerene im amanete budu čuvali i obaveze svoje ispunjavali, i oni koji dug svjedočenja svoga budu izvršavali, i oni koji molitve svoje budu revnosno obavljali – oni će u džennetskim baščama biti počašćeni. Zašto se nevjernici prema tebi žure, zdesna i slijeva, u gomilama?! Kako svaki od njih žudi da u Džennet uživanja uđe? Nikada! Mi ih stvaramo, od čega – oni znaju! I Ja se kunem Gospodarom istoka i zapada da ih možemo boljim od njih zamijeniti i niko nas u tome ne može spriječiti. Zato ih ostavi neka se napričaju i nazabavljaju dok Dan kojim im se prijeti ne dočekaju, Dan u kome će žurno kao da kumirima hrle iz grobova izići, oborenih pogleda i poniženjem oprhvani. To će biti onaj Dan kojim im se stalno...
Više info