46 ajeta Archives - e-delil

Tag

46 ajeta

Pretrazivac ajeta i hadisa

79. An-Nazi’at – Oni koji čupaju

79. An-Nazi’at – Oni koji čupaju Mekka – 46 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!   Tako Mi onih koji čupaju grubo,* i onih koji vade blago,* i onih koji plove brzo pa naređenja izvršavaju žurno i sređuju ono što nije sređeno… na Dan kada se Zemlja potresom zatrese, za kojim će slijediti sljedeći – srca toga dana biće uznemirena, a pogledi njihovi oboreni. Ovi pitaju: “Zar ćemo, zaista, biti opet ono što smo sada? Zar kad truhle kosti postanemo?”, i još kažu: “E tada bismo mi bili izgubljeni!” A biće to samo povik jedan, i evo njih – na Zemlji. Da li je do tebe doprla vijest o Musau, kad ga je Gospodar njegov u svetoj dolini Tuva zovnuo, “Idi faraonu, on se osilio, i reci: ’Da li bi ti da se očistiš, da te o Gospodaru tvome poučim, pa da Ga se bojiš?’” I onda mu je najveće čudo pokazao,* ali je on porekao i nije poslušao, već se okrenuo i potrudio i sabrao* i povikao: “Ja sam gospodar vaš najveći!” – on je rekao, i Allah ga je i za ove i za one prijašnje riječi kaznio. To je pouka za onoga koji se bude Allaha bojao. A šta je teže: vas ili nebo stvoriti? On ga je zazidao, svod njegov visoko digao i usavršio, noći njegove mračnim, a dane svijetlim učinio. Poslije toga je Zemlju poravnao, iz nje je vodu i pašnjake izveo, i planine nepomičnim učinio – na uživanje vama i stoci vašoj. A kada dođe nevolja najveća, Dan kada se čovjek bude sjećao onoga što je radio i kada se Džehennem svakome ko vidi bude ukazao, onda će onome koji je obijestan bio i život na ovome svijetu više volio Džehennem prebivalište postati sigurno. A onome koji je pred dostojanstvom Gospodara svoga strepio i dušu od prohtjeva uzdržao Džennet će boravište biti sigurno. Pitaju te o Smaku svijeta: “Kada će se dogoditi?” Ti ne znaš, pa kako da o njemu zboriš, o njemu samo Gospodar tvoj zna. Tvoja opomena će koristiti samo onome koji ga se bude bojao, a njima će se učiniti, onoga Dana kada ga dožive, da su samo jedno večer ili jedno jutro njezino...
Više info