6 ajeta Archives - e-delil

Tag

6 ajeta

Pretrazivac ajeta i hadisa

114. An-Nas – Ljudi

114. An-Nas – Ljudi Mekka – 6 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!   Reci: “Tražim zaštitu Gospodara ljudi, Vladara ljudi, Boga ljudi, od zla šejtana napasnika, koji zle misli unosi u srca ljudi – od džina i od...
Više info
Pretrazivac ajeta i hadisa

109. Al-Kafirun – Nevjernici

109. Al-Kafirun – Nevjernici Mekka – 6 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!   Reci: “O vi nevjernici, ja se neću klanjati onima kojima se vi klanjate, a ni vi se nećete klanjati Onome kome se ja klanjam; ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjali, a i vi se niste klanjali Onome kome se ja klanjam, vama – vaša vjera, a meni –...
Više info