60 ajta Archives - e-delil

Tag

60 ajta

Pretrazivac ajeta i hadisa

51. Ad-Dariyat – Oni koji pušu

51. Ad-Dariyat – Oni koji pušu Mekka – 60 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!   Tako Mi onih koji pušu snažno,* i onih koji teret nose,* i onih koji plove lahko,* i onih koji naredbe sprovode -* istina je, zaista, ono čime vam se prijeti, nagrada i kazna sigurno će biti! Tako Mi neba punog zvjezdanih puteva, vi govorite nejednako,* od njega se odvraća onaj za kog se znalo da će se odvratiti. Neka prokleti budu lažljivci koji su, utonuli u neznanje, ravnodušni! Oni pitaju: “Kada će Dan sudnji?” Onoga Dana kada se u vatri budu pržili! “Iskusite kaznu svoju – to je ono što ste požurivali!” Oni koji su se Allaha bojali – u džennetskim baščama će, među izvorima, boraviti, primaće ono što im Gospodar njihov bude darovao, jer, oni su prije toga dobra djela činili, noću su malo spavali i u praskazorje oprost od grijeha molili, a u imecima njihovim bio je udio i za onoga koji prosi i za onoga koji ne prosi. Na Zemlji su dokazi za one koji čvrsto vjeruju, a i u vama samima – zar ne vidite? – a na nebu je opskrba vaša i ono što vam se obećava. I, tako Mi Gospodara neba i Zemlje, to je istina, kao što je istina da govorite! Da li je doprla do tebe vijest o uvaženim gostima Ibrahimovim kada mu oni uđoše i rekoše: “Mir vama!”, i on reče: “Mir vama, ljudi neznani!” I on neprimijetno ode ukućanima svojim i donese debelo tele,* i primače im ga: “Zar nećete da jedete?” – upita, osjetivši od njih u duši zebnju. “Ne boj se!” – rekoše, i obradovaše ga dječakom koji će učen biti. I pojavi se se žena njegova uzvikujući i po licu se udarajući, i reče: “Zar ja, stara, nerotkinja?!”* “Tako je odredio Gospodar tvoj” – rekoše oni –  “On je Mudar i Sveznajući.” “A šta vi hoćete, o izaslanici?” – upita Ibrahim. “Poslani smo narodu grješnom” – rekoše – “da sručimo na njih grumenje od ilovače, svako obilježeno u Gospodara tvoga za one koji su u razvratu svaku mjeru prešli.” I Mi iz njega vjernike izvedosmo – a u njemu samo jednu kuću muslimansku nađosmo – i u njemu za sve one koji se boje patnje neizdržive znak ostavismo. I o Musau, kada ga s očiglednim dokazom faraonu poslasmo, a on, uzdajući se u moć svoju, okrenu glavu i reče: “Čarobnjak je ili lud!” I Mi i njega i vojske njegove dohvatismo, pa ih u more bacismo, jer je bio osudu zaslužio. I o Adu, kada na njih vjetar poslasmo u kome nije bilo nikakva dobra – pored čega god je prošao, ništa nije poštedio, sve je u gnjilež pretvorio. I o Semudu, kad mu bi rečeno: “Uživajte još izvjesno vrijeme!” I oni se oglušiše o naređenje Gospodara svoga, pa ih uništi strašan glas na oči njihove, i ne mogaše se ni dići ni od kazne odbraniti. I o Nuhovu narodu, davno prije; to, zaista, bijaše narod neposlušni! Mi smo nebo moći Svojoj zazidali, a Mi, uistinu, još neizmjerno mnogo možemo, i Zemlju smo prostrli – tako je divan Onaj koji je prostro! – i od svega po par stvaramo da biste vi razmislili! “Zato požurite Allahu, ja sam vam od Njega da vas javno upozorim; ne prihvatajte drugog boga osim Allaha, ja sam vam od Njega da vas jasno opomenem!” I tako je bilo, ni onima prije ovih nije došao nijedan poslanik, a da nisu rekli: “Čarobnjak je!”, ili: “Lud je!” Zar su to jedni drugima u amanet ostavljali? Nisu, nego su oni ljudi koji su u zlu svaku mjeru bili prevršili, zato ove ostavi, prijekor nećeš zaslužiti, i nastavi savjetovati, savjet će vjernicima, doista, koristiti. Džine i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju, Ja ne tražim od njih opskrbu niti želim da Me hrane, opskrbu daje jedino Allah, Moćni i Jaki! A nevjernike će stići kazna kao što je stigla i one koji su bili kao oni, i neka Me ne požuruju, jer, teško nevjernicima na Dan kojim im se...
Više info