Ajet 3:1 Al-Fatiha - Pristup - e-delil

Ajet 3:1 Al-Fatiha – Pristup

0
1. Al-Fatiha - Pristup
Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

1706

Imate pitanje?

Za sve nejasnoće vezane za portal molimo da nam se javite na telefon ili pišite na email.

+436506102088

info@e-delil.com

3:1 Svemilosnom, Milostivom


Er-rahmâni-r-rahîm.


الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ


 

Tefsir

“Svemilosnom, Milostivom”

“Svemilosnom, Milostivom” dva su imena izvedena iz riječi  “milost” u vidu pojačanog značenja. Dakle, imenica  izvedena je, uprkos mišljenju neke uleme da je neizvedena. To pokazuje i predanje Tirmizijeve, koje on ocjenjuje kao sahih (vjerodostojno) od Abdurrahmana ibn Avfa, r.a., koji navodi da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: /29/ – Uzvišeni Allah kaže: “Ja sam Svemilosni. Stvorio sam rodbinske veze i dao im ime prema Svom Imenu. Ko ih održava – Ja ću prema njemu biti dobar, a ko ih kida, Ja ću ga napustiti!”  Zatim navodi: “Ovo je tekst koji potvrđuje da je Er-Rahman izvedeno i nema mjesta neslaganju i raspravi.”

Ibn-Džerir, sa svojim lancem prenosilaca, navodi od Azremija slijedeće: prvo ime  “Svemilosni” odnosi se na sve stvoreno, a drugo  “Milostivi” odnosi se posebno na vjernike.

U vezi s tim, neki kažu: – Zato je On rekao:

 “Zatim se nad Aršom uzvisio Svemilosni!” (25:59); zatim:

 “Svemilosni nad Aršom se uzvisio!” (20:5) Glagol “uzvisiti se” ovdje je naveden uz ime “Svemilosni”, što znači da obuhvaća milošću sva stvorenja. Allah Uzvišeni kaže: “Prema vjernicima je milostiv” (33:43), tako da ovo Svoje Ime vezuje samo za vjernike. U vezi s tim neki učenjaci tvrde da je to dokaz da ime “Svemilosni” znači pojačan intenzitet milosti, budući da se odnosi na oba svijeta.

El-Kurtubi kaže: “On, dž.š., opisao je sebe riječima “Svemilosnom, Milostivom” nakon riječi “Gospodar svjetova” kako bi dao olakšanje i podsticaj nakon zastrašivanja! Naime, “Svemilosnom, Milostivom” riječi su koje sadrže podsticaj koji dolazi nakon sintagme:

  “Gospodaru svjetova”, koja nosi zastrašivanje i strepnju, kao i u slijedećem ajetu:

“Kaži robovima Mojim da Sam Ja, zaista, Onaj Koji prašta, da sam Milostiv i da je Moja kazna bolna!” (15:49) U Sahihu Muslimovom navodi se od Ebu-Hurejre da je rekao: – Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,  rekao je: /31/ “Kada bi vjernik znao kolika je Allahova kazna, niko se ne bi nadao Njegovom Džennetu; kada bi nevjernik znao kolika je Allahova milost, niko ne bi izgubio nadu u Njegovu milost!” Ime  “Svemilosni” jeste ime koje ljudi ne smiju prisvajati za sebe, niti se ono može dati bilo kome s obzirom da je ono isključivo ime Allaha Uzvišenog. Stoga, kada je Musejleme el-Kezzab (Musejleme Lažni) to sebi javno dozvolio uzevši ime “Svemilosni Jemame”, Allah mu je dao ogrtač laži, proglasio ga lašcem. Uz njegovo ime otada obavezno ide i kvalifikativ “Kezzab”, “Lažac”, što je postalo lošim primjerom, kako među građanima, tako i među beduinima, koji češto kažu: “Veći je lažac i od Musejleme!”

7 travellers are considering this tour right now!