19 ajeta Archives - e-delil

Tag

19 ajeta

Pretrazivac ajeta i hadisa

96. Al-‘Alaq – Ugrušak

96. Al-‘Alaq – Ugrušak Mekka – 19 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!   Čitaj, u ime Gospodara tvoga, koji stvara,* stvara čovjeka od ugruška! Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj, koji poučava peru, koji čovjeka poučava onome što ne zna. Uistinu, čovjek se uzobijesti čim se neovisnim osjeti, a Gospodaru tvome će se, doista, svi vratiti! Vidje li ti onoga koji brani* robu da molitvu obavi? Reci mi ako on misli da je na Pravome putu, ili ako traži da se kumirima moli, reci mi, ako on poriče i glavu okreće – zar on ne zna da Allah sve vidi? Ne valja to! Ako se ne okani, dohvatićemo ga za kiku, kiku lažnu i grješnu, pa neka on pozove društvo svoje – Mi ćemo pozvati zebanije.* Ne valja to! Ti njega ne slušaj, već molitvu obavljaj i nastoj da se Gospodaru svome...
Više info
Pretrazivac ajeta i hadisa

87. Al-A’la – Svevišnji

87. Al-A’la – Svevišnji Mekka – 19 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!   Hvali ime Gospodara svoga Svevišnjeg, koji sve stvara i čini skladnim, i koji sve s mjerom određuje i nadahnjuje, i koji čini da rastu pašnjaci, i potom čini da postanu suhi, potamnjeli. Mi ćemo te naučiti da izgovaraš pa ništa nećeš zaboraviti osim onoga što će Allah htjeti – jer, On zna i ono što na javu iznosite i ono što tajite – i sve što je dobro Mi ćemo tebi dostupnim učiniti; zato poučavaj – pouka će već od koristi biti: dozvaće se onaj koji se Allaha boji, a izbjegavaće je onaj najgori, koji će u vatri velikoj gorjeti, pa u njoj neće ni umrijeti ni živjeti. Postići će šta želi onaj koji se očisti i spomene ime Gospodara svoga pa molitvu obavi! Ali, vi više život na ovom svijetu volite, a onaj svijet je bolji i vječan je. Ovo, doista, ima u listovima davnašnjim, listovima Ibrahimovim i...
Više info
Pretrazivac ajeta i hadisa

82. Al-Infitar – Rascjepljenje

82. Al-Infitar – Rascjepljenje Mekka – 19 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!   Kada se nebo rascijepi, i kada zvijezde popadaju i kada se mora jedna u druga uliju, i kada se grobovi ispreturaju, svako će saznati šta je pripremio, a šta je propustio O čovječe, zašto da te obmanjuje to što je Gospodar tvoj plemenit, koji te je stvorio – pa učinio da si skladan i da si uspravan – i kakav je htio lik ti dao? A ne valja tako! Vi u Sudnji dan ne vjerujete, a nad vama bdiju čuvari, kod Nas cijenjeni pisari, koji znaju ono što radite. Čestiti će, sigurno, u Džennet, a grješnici, sigurno, u Džehennem, na Sudnjem danu u njemu će gorjeti i više iz njega neće izvedeni biti. A znaš li ti šta je Sudnji dan i još jednom: znaš li ti šta je Sudnji dan? Dan kada niko nikome neće moći nimalo pomoći, toga Dana će vlast jedino Allah...
Više info