3 ajeta Archives - e-delil

Tag

3 ajeta

Pretrazivac ajeta i hadisa

110. An-Nasr – Pomoć

110. An-Nasr – Pomoć Medina – 3 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu, i vidiš ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze ti veličaj Gospodara svoga hvaleći Ga i moli Ga da ti oprosti, On je uvijek pokajanje primao....
Više info
Pretrazivac ajeta i hadisa

108. Al-Kawtar – Mnogo dobro

108. Al-Kawtar – Mnogo dobro Mekka – 3 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!   Mi smo ti, uistinu, mnogo dobro dali, zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji, onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez spomena...
Više info
Pretrazivac ajeta i hadisa

103. Al-‘Asr – Vrijeme

103. Al-‘Asr – Vrijeme Mekka – 3 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!   Tako mi vremena – čovjek, doista, gubi, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju...
Više info