30. June 2024 - e-delil

Day

June 30, 2024
meleki islam

Uloga meleka u islamskoj teologiji: Vjerovanja i funkcije

Meleki u Islamu: Osobine, uloga i značaj Vjerovanje u meleke (anđele) je jedan od šest stubova imana u islamu. Meleki igraju ključnu ulogu u islamskoj kosmologiji i teologiji, služeći kao posrednici između Allaha i materijalnog svijeta. U ovom članku ćemo istražiti islamsko učenje o melekima, njihovim osobinama, ulogama i značaju u životu vjernika. Definicija i priroda meleka Prema akidi ehli sunnet vel džemata, meleki su:Stvorenja od nura (svjetlosti)Nemaju slobodnu volju i uvijek su poslušni AllahuNemaju spol niti tjelesne potrebeMogu poprimiti različite oblike po Allahovoj naredbi  Osobine meleka 1. Bezgrješnost Meleki su zaštićeni od grijeha i neposlušnosti Allahu. 2. Sposobnost transformacije Mogu poprimiti ljudski oblik kada komuniciraju s ljudima po Allahovoj naredbi. 3. Brzina Meleki se mogu kretati nevjerovatnom brzinom. 4. Nevidljivost Obično su nevidljivi ljudskom oku. Glavni meleki i njihove uloge 1. Džibril (Gabriel) – Zadužen za prenošenje objave vjerovjesnicima– Poznat kao “Ruhul-Emin” (Povjerljivi Duh) 2. Mikail (Michael) – Zadužen za prirodne pojave poput kiše i vegetacije 3. Israfil – Zadužen za puhanje u rog na Sudnjem danu 4. Azrail – Melek smrti, zadužen za uzimanje duša 5. Munker i Nekir – Zaduženi za ispitivanje umrlih u kaburu (grobu) 6. Raqib i Atid – Zaduženi za bilježenje dobrih i loših djela ljudi 7. Malik – Čuvar Džehennema 8. Ridwan – Čuvar Dženneta Uloge meleka u životu vjernika 1. Zaštita Kur’an spominje da svaki čovjek ima meleke koji ga čuvaju:“Uz svakog od vas su meleki, ispred njega i iza njega – po Allahovom naređenju nad njim bdiju.” (Kur’an, 13:11) 2. Bilježenje djela Svaki čovjek ima dva meleka koji bilježe njegova djela:“A nad vama bdiju čuvari, kod Nas cijenjeni pisari, koji znaju ono što radite.” (Kur’an, 82:10-12) 3. Traženje oprosta za vjernike Meleki mole za oprost vjernicima:“Oni koji nose Arš i oni koji su oko njega veličaju i hvale Gospodara svoga i vjeruju u Nj i mole se da budu oprošteni grijesi vjernicima.” (Kur’an, 40:7) 4. Podrška u teškim trenucima Meleki pružaju podršku vjernicima u trenucima iskušenja:“Onima koji govore: ‘Gospodar naš je Allah’, pa poslije ostanu pri tome, dolaze meleki: ‘Ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se Džennetu koji vam je obećan!'” (Kur’an, 41:30) Meleki i ljudska djela 1. Prisustvo pri ibadetu Vjeruje se da meleki prisustvuju zajedničkom namazu i učenju Kur’ana. 2. Donošenje salavata na Poslanika Meleki donose salavat (blagoslov) na one koji donose salavat na Poslanika Muhammeda. 3. Traženje znanja Hadis kaže da meleki šire svoja krila nad onima koji traže znanje, iz zadovoljstva onim što rade. Odnos prema melekima u svakodnevnom životu 1. Svijest o njihovom prisustvu Vjernici su ohrabreni da budu svjesni prisustva meleka, što ih motivira na dobra djela. 2. Poštovanje prema melekima Islam uči vjernike da poštuju meleke i ne pripisuju im božanske atribute. 3. Izbjegavanje onoga što uznemirava meleke Određene radnje, poput konzumiranja alkohola ili nepristojnog ponašanja, smatraju se uznemirujućim za meleke.  Zaključak Vjerovanje u meleke je ključni aspekt islamske teologije koji igra važnu ulogu u duhovnom životu muslimana. Meleki služe kao podsjetnik na Allahovu sveprisutnost i brigu za Njegova stvorenja. Oni inspirišu vjernike da žive život u skladu s Allahovim naredbama, znajući da su njihova djela zabilježena i da su konstantno pod zaštitom i nadzorom.Razumijevanje uloge meleka u islamskoj teologiji pomaže muslimanima da razviju dublji osjećaj odgovornosti za svoja djela i veću svijest o duhovnoj dimenziji postojanja. Ovo vjerovanje također naglašava važnost činjenja dobrih djela, traženja znanja i održavanja moralne čistoće u svakodnevnom...
Više info
vjerovjesnici u islamu i Kaba

Islamski pogled na druge vjerovjesnike

Vjerovjesnici u islamu: Od Adema do Isaa Islam, kao posljednja objava od Allaha, priznaje i poštuje sve prethodne vjerovjesnike. Ovo vjerovanje je ključni dio islamskog učenja i igra važnu ulogu u razumijevanju kontinuiteta božanske objave. U ovom članku ćemo istražiti islamski pogled na vjerovjesnike, njihovu ulogu i značaj, s posebnim osvrtom na neke od najistaknutijih poslanika. Koncept vjerovjesništva u islamu Prema akidi ehli sunnet vel džemata, vjerovanje u sve Allahove poslanike (iman bil-rusul) je jedan od šest stubova imana (vjerovanja). Definicija vjerovjesnika i poslanika Nebijj (vjerovjesnik): Osoba koja je primila objavu od Allaha.Resul (poslanik): Vjerovjesnik koji je dobio novu objavu (knjigu) i poslat određenom narodu.  Broj vjerovjesnika Islamska tradicija navodi da je Allah poslao 124.000 vjerovjesnika, od kojih je 25 spomenuto po imenu u Kur’anu. Glavni vjerovjesnici u islamu 1. Adem (Adam) Prvi čovjek i prvi vjerovjesnikOtac čovječanstvaPoučen imenima svih stvari od Allaha  2. Nuh (Noa) Poznat po dugom pozivu svom narodu (950 godina)Preživio potop u arciDrugi otac čovječanstva 3. Ibrahim (Abraham) Poznat kao “Halilullah” (Allahov prijatelj)Graditelj KabeOtac poslanika (Ismail i Ishak) 4. Musa (Mojsije) Primio Tevrat (Toru)Izveo Benu Israil iz EgiptaRazgovarao direktno s Allahom  5. Davud (David) Primio Zebur (Psalme)Bio je kralj i sudijaPoznat po lijepom učenju objave  6. Isa (Isus) Rođen od djevice Merjeme (Marije)Primio Indžil (Evanđelje)U islamu se smatra posljednjim poslanikom prije Muhammeda  7. Muhammed Posljednji i pečat svih vjerovjesnikaPrimio Kur’anPoslan cijelom čovječanstvu  Zajednički principi svih vjerovjesnika Prema islamskom učenju, svi vjerovjesnici su donosili istu osnovnu poruku:Poziv u monoteizam (tevhid)Obožavanje samo AllahaMoralne i etičke vrijednostiVjerovanje u Sudnji dan  Osobine vjerovjesnika Ehli sunnet vel džemat vjeruje da su svi vjerovjesnici imali sljedeće osobine:Ismet (bezgrješnost u prenošenju objave)Emanet (pouzdanost)Sidq (iskrenost)Fetanet (inteligencija)Teblig (prenošenje poruke)  Islamski stav prema prethodnim objavama Islam uči da su prethodne objave (Tevrat, Zebur, Indžil) bile izvorne božanske objave, ali da su tokom vremena pretrpjele izmjene. Kur’an se smatra posljednjom i neizmijenjenom Allahovom objavom. Poštovanje prema svim vjerovjesnicima Muslimani su dužni poštovati sve vjerovjesnike jednako, bez pravljenja razlike među njima. Kur’an kaže:“Recite: ‘Mi vjerujemo u Allaha i u ono što se objavljuje nama, i u ono što je objavljeno Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu, i unucima, i u ono što je dano Musau i Isau, i u ono što je dano vjerovjesnicima od Gospodara njihova; mi ne pravimo nikakve razlike među njima, i mi se samo Njemu pokoravamo.'” (Kur’an, 2:136) Zaključak Islamski pogled na vjerovjesnike naglašava kontinuitet božanske objave i jedinstvo monoteističke poruke kroz historiju. Ovo vjerovanje promovira poštovanje prema drugim monoteističkim religijama, istovremeno potvrđujući islam kao završnu i univerzalnu poruku čovječanstvu.Razumijevanje uloge i značaja vjerovjesnika u islamu pomaže muslimanima da cijene bogatu duhovnu baštinu koju dijele s drugim abrahamskim religijama, promovišući međureligijski dijalog i razumijevanje. Istovremeno, ovo vjerovanje učvršćuje ulogu Poslanika Muhammeda kao posljednjeg u nizu božanskih poslanika, čija poruka je namijenjena cijelom...
Više info